Arbetsterapeut

Arbetsterapi är den vetenskap som studerar människans aktivitetsförmåga vid skada, sjukdom eller funktionshinder. Även friska människors aktivitetsförmåga kan sjunka och de kan uppleva en beteendeförändring eller brist på utveckling i sina aktiviteter. Arbetsterapi är därför en vetenskap där aktivitetsförmåga sätts i fokus men också ett sätt där man finner individers motivation och vilja. Arbetsterapins huvuduppgift är att hjälpa människor, som på grund av till exempel skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviter i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och/eller under fritiden, att återfå önskad aktivitetsförmåga. Grundtanken i de arbetsterapeutiska insatserna är att ta vara på de förmågor som individen besitter och utifrån detta finna ett alternativt tillvägagångssätt, träna för att återfå förmåga helt eller delvis, ge råd vid anpassning av den fysiska miljön, bostaden, skolan eller arbetsplatsen, för att individen ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter på ett för dem och omgivningen tillfredsställande sätt.

BOKA TID HÄR